De hoop op een goede afloop

 

God gaat zijn weg met mensen die liegen en bedriegen, die zich schamen en zich mooier voordoen dan ze zijn, die bang zijn, boos worden, in opstand komen of weglopen. God weet altijd waar de zwakke plekken en de fouten zitten. Toch houdt Hem dat niet tegen hen te roepen voor de dienst in zijn koninkrijk. We zijn allemaal geroepen. En we hebben niet het excuus dat we niet aan zijn roeping kunnen voldoen. Natuurlijk voldoen we niet, maar dat wist Hij al voordat Hij ons uitkoos. Juist in onze zwakheid wordt zijn kracht zichtbaar.

Soms lijkt het alsof we in een verkeerde film terecht gekomen zijn. Het leven is spannender, zwaarder, of gewoon anders, dan we verwacht hadden. Jakob verwacht Rachel aan te treffen onder haar sluier op zijn trouwdag. Het blijkt echter haar oudere zus te zijn. Hij kan weer opnieuw beginnen te tellen. Opnieuw zeven jaar werken voor zijn geliefde. Jakob heeft het zwaar in dienst van zijn schoonvader. Hij wordt misleid, zoals hij zijn eigen vader en zijn broer misleid heeft. Maar één ding wordt hem door de tijd heen wel duidelijk: ook op zijn vlucht en tussen vreemdelingen is God nog steeds met hem.

Als het midden in het verhaal van je leven spannend wordt, hoef je niet te schrikken. God is met je. En Hij wil je zegenen met een rust en een vrede die de omstandigheden te boven gaan. Hij kent het einde van de film al. Hij heeft ons beloofd dat het leven van zijn kinderen goed afloopt, omdat Hijzelf het begin en het einde daarvan is. Omdat Hij ons liefheeft, kent ons leven geen hopeloos einde, maar een eindeloze hoop.